Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2011

Προσκόμιση τροφίμων στους πολύτεκνους Αιγιαλείας

O Σύλλογος Πολυτέκνων Αιγιαλείας, ενημερώνει ότι καλούνται οι πολύτεκνοι να προσκομίσουν δικαιολογητικά για να συγκροτηθεί νέα κατάσταση με τους δικαιούχους τροφίμων.

Τα δικαιολογητικά, όπως τα έχει αναρτήσει το www.aigialeianews.gr, είναι τα εξής:

1. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
3. Φωτοτυπία του τελευταίου Εκκαθαριστικού της Εφορίας
4. Συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης για την επιλογή φορέα. (Συμπληρώνεται στον Σύλλογο)

Τονίζεται ότι τα παλιά δικαιολογητικά δεν ισχύουν και ότι τα νέα θα πρέπει να προσκομιστούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 26 Αυγούστου.

Τα όρια εισοδήματος είναι: για ένα γονέα 12.000, για δύο γονείς 15.600, για δυο γονείς και ένα προστατευόμενο παιδί 19.200, για δύο παιδιά 22.800, για τρία παιδιά 27.600, για τέσσερα παιδιά 32.400, για πέντε παιδιά 37.200, για έξη παιδιά 42.000.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου